Näiteks toodi 18. jaanuaril avaldatud teadusnõukogu analüüsis esile, et kui Euroopa Liit soovib 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 55% võrreldes 1990. aastaga, peavad liikmesriigid hakkama heidet vähendama kaks korda kiiremini, kui on seni vähendatud.