Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kehtestanud suunised selle kohta, kui palju pisikesi osakesi ja mürgiseid gaase võib õhku reostada, rõhutades samas, et ükski saastetase ei ole ohutu sisse hingamiseks. Rahvusvahelises ajakirjas International Journal of Public Health kirjutanud arstid soovivad, et piirnormid täidetaks praeguse kümnendi lõpuks, kuid Euroopa Parlament soovib oodata 2035. aastani ning Euroopa Komisjon soovib kehtestada nõrgemad piirnormid 2030. aastaks, määramata kuupäeva, et viia saastemäärad kooskõlla WHO-ga. Euroopa Ülemkogu soovib lasta vaesematel riikidel oodata aga lausa 2040. aastani.