[Läänemeri] on meie kodu, mille kaitsmine on meie kohustus.

Liisi Preedin

Euroopa Liit võttis juba 17 aastat tagasi vastu Läänemere tegevuskava ehk strateegilise meetmete ja tegevuste programmi, mis parandaks Läänemere tervislikku seisundit aastaks 2030. Ekspeditsiooniga juhitakse tähelepanu tõsiasjale, et tänaseks pole veel rakendatud enam kui pooli toona kokkulepitud ühismeetmetest. Ekspeditsioon soovib kiirendada meetmete rakendamist meie piirkonna mere keskkonnaprobleemide lahendamiseks. "Igaüks meist, kes elab Läänemere piirkonnas, panustab meie merekeskkonna seisundisse, sageli seda isegi teadmata. See tähendab, et igaühel meist on ka võim muutust ellu viia," ütles ekspeditsiooni juht Giedrius Bučas.

Ekspeditsiooni teaduse kaasamise koordinaator Laura Stukonytė sõnas, et Läänemeri on kriitilises seisundis, mis seab ohtu selle pakutavad hüved. "Jätkusuutmatu inimtegevus on pannud meie mereökosüsteemid äärmusliku surve alla, alates liigsest lämmastiku ja fosfori sissevoolust kuni mereprügi ja ohtlike ainete jõudmiseni maalt merre. Samal ajal mõjutab Läänemerd ka kliimamuutus," rääkis ta.

Ekspeditsiooni meeskonnaga liitus ka Saaremaalt pärit kogenud matkaja ja matkajuht Liisi Preedin. “Eestlastena oleme merega koos kasvanud. See on meie kodu, mille kaitsmine on meie kohustus. Läänemere keskkonnaprobleemid on väga mitmetahulised ning vaid väike osa sellest on inimsilmale nähtav, mistõttu ei oska inimesed sageli Läänemere keskkonnaprobleeme teadvustada,“ rääkis ta. „Meie ekspeditsiooni eesmärk ongi nendele murekohtadele tähelepanu juhtida ning inimestele selgitada, et olgugi, et meie rannad on visuaalselt suhteliselt puhtad, on Läänemere olukord kriitiline. Olukorra parandamiseks saab ja lausa peab oma panuse andma igaüks.”

Ekspeditsioon jõuab Eestisse sügisel. Oktoobri keskpaigas korraldatakse Tallinnas esimene avalik teavitusüritus töötubade ja aruteludega. Teine suurem teavitusüritus korraldatakse koostöös Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudiga novembri alguses Pärnus. Lisateavet avalike ürituste kohta leiab ekspeditsiooni veebilehelt ja sotsiaalmeedia kanalist ning matkaga on võimalik teatud lõikudel ka liituda.