Sellele järeldusele jõuti Euroopa kliimavõrgustiku (CAN-Europe) aruandes „Paris Pact Payoff“ (ee „Pariisi kokkuleppe tasuvus“), mille eesmärk oli uurida, kas rohepööre on EL-ile majanduslikult kasulik või kahjulik. Töö autorid järeldasidki, et majanduslikult mõistlikum on rohepööre teha, kui see tegemata jätta.