Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsleri Ivo Jaanisoo selgitas Eesti Päevalehele antud intervjuus, kui suurt hinnatõusu võivad tarbijad oodata ning kui mitu prügikonteinerit hakkab inimestel kodus pärast reformi olema. Vaata videost lähemalt, millised muudatused tarbijaid ees ootavad.

Sorteerijatele hakkab jäätmetasu arve olema näiteks kortermajades 3–5 eurot kuus. Kes ei sorteeri, maksab umbes kolm korda rohkem.

Kristen Michal

Kliimaminister Kristen Michal ütles, et jäätmereform on samm puhtama elukeskkonna suunas, kus ära visatud jäätmetest saab ressurss uute asjade tootmiseks. „Eesti kodudes tekib sadu tuhandeid tonne materjale, mida saaksime uuesti kasutada, kuid millest me täna suure osa lihtsalt ära põletame või prügimäele mädanema viime,” rääkis ta. „Eesmärk on, et ära visatud prügist saaksime 2030. aastaks lisaks tänasele 135 000 tonni uute materjalidena kasutusse saata.” 

Tulevikus on jäätmete sorteerimine ka majanduslikult arukas. See annab hinnaeelise neile, kes sorteerivad, ning mõjutab ettevõtteid ja omavalitsusi materjale ringkasutusse suunama. Arvete täpset suurust mõjutab omavalitsuste suurenev roll jäätmemajanduses, kellele kehtestatakse kindel sihtarv, kui palju jäätmeid tuleb liigiti koguda.

„On kaks alternatiivi: kas kõigile kasvavad kulud ühetaoliselt, et korraldada omavalitsustes jäätmevaldkonda, või teeme vahe sisse igaühe panuse järgi. Meie soov on, et neile, kes koguvad jäätmeid liigiti, hakkab jäätmetasu arve olema näiteks kortermajades 3–5 eurot kuus. Kes ei sorteeri, maksab umbes kolm korda rohkem. Nii saab arvestatava hinnaeelise just see, kes sorteerib oma jäätmed,“ lisas Michal.

Ringmajandusele üle 100 miljoni euro

Ivo Jaanisoo sõnul vaadatakse jäätmereformi käigus üle kogu ahel – inimene, jäätmekäitleja, ettevõte, omavalitsus ja riik – ning muudetakse süsteemi terviklikult. „Inimestele tuleb luua võimalus anda lisaks segaolme- ja biojäätmetele ära ka pakendijäätmeid nii, et see toimuks kodudele võimalikult lähedal ja samal ajal ka mugavalt. Pakendiveo ja muu olmejäätmete veo kokku toomine aitab ühtlustada veosagedusi ja arendada mugavaid e-teenuseid. Samavõrd oluline on see, et üle riigi oleks olemas üks selge sorteerimisloogika,“ ütles ta.

Pakendiaktsiisi muudetakse nii, et ringlussevõetavast materjalist pakend oleks odavam.

Kuna segaolmejäätmetest kolmandiku moodustavad pakendid, on ka nende ringlussevõtu suurendamiseks ette nähtud uuendusi. Kehtivat pakendiaktsiisi muudetakse nii, et ringlussevõetavast materjalist pakend oleks odavam. „Pakendiaktsiisi muutmine mõjutab inimest siis, kui tootja kannab lisanduvad kulud tootesse. Arvutuste kohaselt on selle mõju leibkonna toidukorvile vähem kui euro kuus,“ lisas Jaanisoo.

Muudatuste elluviimisel toetab riik nii ettevõtteid kui omavalitsusi. „Suuname ringmajanduse edendamisele kokku 111 miljonit eurot, millega ühelt poolt toetame omavalitsusi, kes vajavad lisavahendeid jäätmemajanduse tõhustamiseks. Näiteks automatiseeritud jäätmejaamade ehitamiseks või jäätmete kogumiseks vajaliku infrastruktuuri arendamiseks. Teisalt toetame ka ettevõtteid projektidega ringlussevõtutööstuse arendamiseks, aga ka jäätmetekke vähendamiseks läbi pakendidisaini või korduskasutuslahenduste,“ sõnas Jaanisoo.

Lisaks plaanib ministeerium jäätmereformiga tõsta jäätmete prügilasse ladestamise tasu ning kehtestada põletamise tasu, et materjalide ringlussevõtt oleks soodsam ja soositum valik. 

Veel sisaldab eelnõu väljatöötamiskavatsus jäätmevaldkonna digitaliseerimise plaani. Nii saadakse tulevikus värskeid andmeid, kui palju kuskil omavalitsuses jäätmeid liigiti kogutakse või kuhu käitlusesse omavalitsustest jäätmed liiguvad. Ajakohaste andmetega läheb süsteem läbipaistvamaks ja suureneb usaldus, et liigiti kogutud materjalid jõuavad käitlussüsteemi kaudu uutesse toodetesse.

Väljatöötamiskavatsuse kooskõlastuste, tagasiside ja arutelude periood kestab kuu aega, misjärel esitatakse valminud seaduseelnõu 2024. aasta teises pooles riigikogule. Muudatuste kehtestamist plaanitakse eeldatavalt 2025. aastal.