Kõik eelpool nimetatu viitab, et kliimaseadus sõnastab uued Eestis elamise ja tegutsemise põhimõtted. Huvirühmad on panustanud palju aega ja teadmisi lootuses, et Eesti areng õiges suunas edasi liigub. Kuid milline on meie tegevuste „õige suund“?