Kui kohalik omavalitsus (KOV) soovib muuta pakendite liigiti kogumist, millega kaasnevad tootjatele lisakulud, on see võimalik üksnes siis, kui tootjavastutusorganisatsioonid on plaaniga nõus, selgitas ringmajanduse ekspert Kadi Kenk. „Kuigi kõik pakendiorganisatsioonid on nõus, et pakendite kogumine peaks olema mugavam, ei ole nad nõus sellega, et nad peaksid selleks täiendavaid kulusid kandma,“ nentis Kenk.