Teisisõnu, kuigi Narva-Jõesuu linnavalitsus väljastas ehitusloa, siis on tehase tööle panemiseks endiselt vaja keskkonnakompleksluba ning riigil tuleks põhjendada, miks õlitehase ehitamine on vajalik vaatamata ulatuslikule keskkondlikule ja majanduslikule kahjule, mida niivõrd suur kogus kasvuhoonegaaside heitmeid põhjustab.