Kõrvuti kliimaaktivistide äärmuslike aktsioonidega, on täheldatav teinegi tendents. Aina enam pöördutakse kliima küsimustes kohtusse ning seda nii riikide kui ka ettevõtjate vastu.