Reeglid peaksid aitama hoida ära orjust, lapstööjõu kasutamist, inimeste töist ärakasutamist, elurikkuse vähenemist, saastamist ja looduspärandi hävitamist.