Kolm neljandikku põllumajandusliku toidutootmise tekitatavast heitest pärineb arengumaadest, sealhulgas kaks kolmandikku keskmise sissetulekuga riikidest. Selleks et midagi muuta, peab aga leevendavaid meetmeid rakendama nii nendes riikides kui ka suure sissetulekuga riikides.