Keskmine õhutemperatuur oli aprillis 15,03 °C, mis on 0,67 °C soojem kui 1991.–2020. aasta aprilli keskmine ja 1,58 °C soojem kui industriaalajastule eelnenud ajajärgu võrdlusperioodiks määratud hinnanguline 1850.–1900. aasta aprilli keskmine. Samuti ületas temperatuur 0,14 °C võrra eelmise rekordilise aprilli keskmist temperatuuri, mis mõõdeti 2016. aastal.