Kliimaseaduse eelnõu kokkuvõtte kohaselt seatakse sektoripõhised eesmärgid energeetika, tööstuse, hoonete, transpordi, põllumajanduse, jäätmete ja maakasutuse sektoritele. Eraldi sektoripõhiste eesmärkide seadmine on vajalik suurema õigusselguse ja seeläbi investeerimiskindluse tagamiseks, märgitakse dokumendis.