Peaaegu 80% väljaande küsitlusele vastanuid, kes kõik kuuluvad valitsustevahelisse kliimamuutuste rühma (IPCC), prognoosivad vähemalt 2,5 °C globaalset soojenemist. Seejuures ennustavad pooled vastanud, et maailma keskmine temperatuur tõuseb vähemalt 3 °C. Kõigest 6% vastanuid arvas, et peetakse kinni rahvusvaheliselt kokkulepitud 1,5 °C piirmäärast.