39 ettepaneku kohta andis linn 80 varianti, mida võiks teha, kuid nelja ettepaneku elluviimiseks ei ole linn praegu valmis uut tegevust planeerima ja jääb praeguse väljakujunenud praktika juurde. Suur osa pakutud lahendusi on planeeritud järgmisele paarile aastale.