Võrreldes Euroopa keskmisega tajuvad eestlased keskkonna mõju oma elule ja tervisele vähem. Nimelt nõustus 60% eestlasi väitega, et keskkonnaprobleemid mõjutavad neid otseselt. Ülejäänud 40% vastas, et keskkonnaküsimused ei mängi nende elus erilist rolli, või ei osanud küsimusele vastata.