Ambitsioonikas ettevõtmine on viimase viie aasta jooksul tähendanud samme, mis nügivad kõiki liidu liikmesriike ühise eesmärgi nimel taastuvenergiale üle minema või vanu majasid renoveerima, et kliima soojenemisele piiri panna. Kui riigid suudavad ellu viia kõik 2030. aastani paika pandud kohustused, peaks Euroopa heitmete hulk juba 2040. aastaks vähenema u 90% jagu.