• Mis on suurimad probleemid hetkel prügi sorteerimises?

  • Mida saaks õppida teistelt riikidelt jäätmete käitlemise osas?

  • Mis on müüdid, mis endiselt takistavad tarbijaid prügi sorteerimast?

  • Mis väärtus üldse on jäätmemajandusel meie ühiskonnas?

Head kuulamist!

Mark Skljarov ja Merili Ginter