Analüüsi autorite hinnangul aitavad kohalike skepsisele kaasa sotsiaalpoliitilistest aruteludest eemaldumine, varasematest reformidest positiivsete kogemuste puudumine ja vähene teadlikkus kliimakavast. Oma rolli mängivad ka umbusaldus Eesti valitsuse vastu, piiratud teaberuum ja suurenev ebakindlus tuleviku ees.