Reutersi teatel on mustandis kliimapoliitikaga seotud kohustuste hulgas lubadus lõpetada „2030. aastate esimeses pooles järk-järgult meie energiasüsteemides seni pidurdamata kivisöe baasil energia tootmine“.

Dokumendi järgi võtavad Ameerika Ühendriikide, Kanada, Jaapani, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Itaalia juhid novembris toimuva ÜRO kliimakonverentsi COP29 eel vastu ka ambitsioonikamad riiklikud kliimakavad.

Pärast tippkohtumist esitletava avaldusega kohustuvad riigid tegema ühiseid jõupingutusi, et vähendada metaani heitkoguseid 2030. aastaks 75% võrra.

Reuters märkis, et ühes keskkonnaaktiviste tõenäoliselt häirivas dokumendi punktis annavad G7 juhid rohelise tee riiklikele investeeringutele maagaasi, mis on saastav fossiilkütus. „Eriolukorras, kus on vaja kiirendada Venemaa energiast sõltumise vähenemist, võivad riiklikult toetatud investeeringud gaasisektorisse olla sobiv ajutine lahendus, kui see lähtub kindlatest riiklikest asjaoludest,“ seisab mustandis.