Seega ei kannata Gaza elanikud üksnes käimasoleva sõja tõttu, vaid märkimisväärne ja kasvav keskkonnakahjustus Gazas tõotab elanikkonnale valusat ja pikaajalist taastumist, ütles UNEP-i tegevdirektor Inger Andersen. Konflikti eskaleerumine pärast 7. oktoobrit 2023 on ilmselgelt avaldanud sügavat mõju inimestele ja keskkonnale Gazas, tõdesid hinnangu autorid.