Jäätmete suurem ringlussevõtt on tähtis, sest see säästab loodusvarasid. Tunamullu võeti Eestis ringlusse 32% olmejäätmetest ja see näitaja on püsinud ligikaudu samal tasemel viimased üheksa aastat. Ent samal ajal Eesti ees seisvad kohustused aina kasvavad, sest Euroopa Komisjoniga tehtud kokkuleppe kohaselt tuleb 2030. aastaks ringlusse võtta 55% ja 2035. aastaks juba 60% olmejäätmetest.