Euroopa Liidu 27 liikmesriigist ainult neli – Holland, Taani, Soome ja Rootsi – pidas kinni pühapäeval saabunud tähtajast, millest tuli esitada oma riiklik energia- ja kliimakava (NECP). Need iga riigi oma kavad peaksid saama ametnikele põhidokumentideks, mis näitavad, kuidas riik kavatseb täita oma osa bloki kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgist 2030. aastaks. Veel viies riik, Itaalia, esitas oma kava esmaspäeval, teatas Politico.