Meie keskkonnakaitsjate seisukoht on aga, et e-sõidukitele üle minnes tuleks autostumisele piir panna. Eelistada tuleks toimivaid ühistranspordilahendusi, rendisõidukeid ja soosida kergliiklusteede rajamist. Maanteeameti liikuvuskava ekspert Mari Jüssi soovitab peale e-sõidukite toetusmeetmete riiklikult välja töötada ka elektriliste jalgrataste ostutoetuse pakett. Kui linlased loobuksid isiklikust autost – olgu see kuitahes öko –, saaksime tõsimeeli rääkida kliimaneutraalsuse saavutamisest.