Eestis elab veidi üle 1,3 miljoni inimese, neist umbes 60% linnades. Statistikaameti rahvastikuprognoosi järgi jätkuvad linnastumine ja suuremate linnade valgumine üle piiride. Bioloog, PhD Kristjan Piirimäe ütleb, et meil on aeg ära otsustada, kas elame linnas või maal: pidev pendeldamine on loodusele kõige kahjulikum eluviis.