Sel kuul ilmunud raport juhib tähelepanu ühele kõige põletavamale probleemile maailmas. Samal ajal, kui peame tegelema kliimamurede leevendamisega heite vähendamise kaudu, tõuseb üldine elatustase ja rahvaarv maailmas endiselt ning seetõttu kerkib pidevalt ka üleilmne energiavajadus. Arvestades, et u 850 miljonil inimesel maailmas puudub hetkel üldse ligipääs elektrile, on tegemist tõsise probleemiga.

Raportis on esile toodud kolm võimalikku stsenaariumi, kuhu meie energiaturg ja maailm ühes sellega suunduda võib.