Komisjoni president tutvustab ülevaatlikult eri plaane, mis aitaksid Euroopa Liidul 2030. aastaks kõigi liikmesriikide peale kokku CO2 heitkogust 55% vähendada. Seda on 15% võrra rohkem kui praegu kehtivas lubaduses vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 40%.