Täna pärastlõunal, kõigest paar nädalat pärast ametisse astumist, tutvustab Ursula von der Leyen Brüsselis europarlamendile oma põhilubadust: algatada terve Euroopa jaoks uus nn roheline lepe, mis hoogustaks kliimamuutuste ohjeldamist.

Komisjoni president tutvustab ülevaatlikult eri plaane, mis aitaksid Euroopa Liidul 2030. aastaks kõigi liikmesriikide peale kokku CO2 heitkogust 55% vähendada. Seda on 15% võrra rohkem kui praegu kehtivas lubaduses vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 40%.