Leitakse, et liigtarbimine põhjustab kliima soojenemist. Kas see tähendab, et vaesus on kliimale hea?


Ma ei ütleks nii, sest kõige vaesemad on need, keda kliima soojenemine kõige enam mõjutab.

Kes peaks piirama kasvuhoonegaaside heitkoguseid? Rikkad või vaesed riigid?


Üksnes mõned suured kompaniid vastutavad suure osa kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamise eest. 20 suurimat kompaniid paiskavad õhku ühe kolmandiku kõigist kasvuhoonegaasidest. Kui nad suudavad heitkoguseid piirata, siis aitab see märgatavalt kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele. Mõnel üksikul tegutsejal on tohutu mõju ja siis on palju teisi, kellel on ka mingi mõju. Võib-olla peaks prioriteedid paika panema ja alustama suurtest tegijatest.