Mujal maailmas on kliimalahinguid kohtus peetud juba mõnda aega. Loe artiklist, kuidas on need vaidlused läinud, kes on võidu saanud ja miks pole kliimaküsimused Eesti kohtutesse seni jõudnud.