Kuumalained on 1950. aastatest pikenenud ja sagenenud peaaegu kõikjal maailmas. Nii näitab uuring, mida peetakse esimeseks regionaalsel tasemel tehtud selleteemaliseks teadustööks.

Uuringus leiti, et kuumalainete intensiivistumine erineb piirkonniti: Amazonases, Kirde-Brasiilias, Lääne-Aasias ja Vahemere ümbruses on muutus olnud kiirem kui näiteks Lõuna-Austraalias ja Põhja-Aasias. Ainus asustatud piirkond, kus selline trend ei kehtinud, oli USA keskosa.