Uuringus leiti, et kuumalainete intensiivistumine erineb piirkonniti: Amazonases, Kirde-Brasiilias, Lääne-Aasias ja Vahemere ümbruses on muutus olnud kiirem kui näiteks Lõuna-Austraalias ja Põhja-Aasias. Ainus asustatud piirkond, kus selline trend ei kehtinud, oli USA keskosa.