Ettepaneku hakata maksma taastuvenergia toetust puidule, mida põletatakse elektrijaamades koos põlevkiviga, tegi majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning see on palju meelehärmi tekitanud eri osapooltele, kes kardavad muuhulgas, et maksumaksja raha eest hakatakse toetama senisest suuremat põlevkivi suuremat põletamist.

„Loogika on, et toetuse andmisega tõstetakse sektori või tootmisseadmete elujõulisust,” selgitasEesti Taastuvenergia Koja juht Mihkel Annus. „Mida pikemaajalisem on elujõulisus, seda kauem põlevkivi põletamine jätkub. Biomassi saab neis kateldes põletada kuni 50%, mis tähendab, et ülejäänud 50% on põlevkivi. Ehk võib küll argumenteerida, et kui biomass nendes kateldes kasutusele võetakse, siis põletatakse rohkem ka põlevkivi.