Samal ajal, kui avalikkuse tähelepanu oli pööratud europarlamendi palavale väitlusele selle üle, kas taimset pihvi tohib nimetada burgeriks ja sojavorsti vorstiks või mitte, arutati samas saalis ka märksa kaalukamat teemat, mis mõjutab riikide toidutootmist ja keskkonda järgmised seitse aastat ja kauemgi. Nimelt hääletas Euroopa Parlament selle üle, milline peaks välja nägema EL-i ühine põllumajanduspoliitika 2027. aastani. Jutt käib üüratutest summadest: kolmandikust Euroopa Liidu kogueelarvest, kokku umbes 387 miljardist eurost.