Kliimamuutused on ainuüksi USA-s juba tohutut mõju avaldanud: aina sagenevad kuumalained, metsatulekahjud, orkaanid, üleujutused ja põuad, purustades üha uusi rekordeid. Katastroofilisi ilmastikuolusid aitaks ära hoida või vähendada kliima soojenemise pidurdamine. Selle jaoks Pariisis kliimaleppe 2015. aastal sõlmitigi.