Ilma oma praegust majandussüsteemi ja elukorraldust süsteemselt muutmata ei suuda me heitmeid vajalikul määral vähendada. Vajalikud muudatused on ambitsioonikad: ülevaatamisele ja kaasajastamisele läheb pea kogu EL-i kliima ja energiat puudutav seadusandlus. 

Pakett, millega muudetakse üle 10 keskse EL kliima- ja energeetikavaldkonda reguleeriva õigusakti, on äärmiselt oluline areng, kuna ambitsiooni tõstmist on oodata kõikides kliimat puudutavates valdkondades, Eesti kontekstis põlevkivist metsanduseni, taastuvenergia eesmärkidest energiatõhususeni.

Pakett, millega muudetakse üle kümne keskse EL kliima- ja energeetikavaldkonda reguleeriva õigusakti, on äärmiselt oluline areng, kuna ambitsiooni tõstmist on oodata kõikides kliimat puudutavates valdkondades, Eesti kontekstis põlevkivist metsanduseni, taastuvenergia eesmärkidest energiatõhususeni. Võrdlemisi pretsedenditu on paketi maht ja ulatus: välja tullakse või uuendamisele läheb korraga tosin EL regulatsiooni.