Lihtsam osa on tehtud. Terve EL peaks 2050. aastaks saama kliimaneutraalseks – kõik riigid kiitsid plaani heaks. 2030. aastaks tuleks seetõttu vähendada CO2 õhkupaiskamist võrreldes 1990. aastaga mitte enam 40%, vaid 55%. Taas kõik nõus.

Mida see sisuliselt tähendab? Kus ja kes peavad oma CO2 tekitamist vähendama hakkama? Millal? Mis see maksab ja kes maksab? Suurem jagu neid küsimusi peaks saama vastuse täna, kui Euroopa Komisjon avaldab Brüsselis tosina jagu õigusaktide kavasid, mis kirjeldavad, kuidas võiks eesmärgid täita või nendeni jõuda.