Euroopa Komisjon avastas pikemaajalist biomassi kasutamist taastuvenergia tootmiseks uurides, et kui valdavas enamuses kasutatakse energiatootmisel väheväärtuslikku puitu, siis teatud osas selle vastu ikkagi eksitakse. Nii hinnatakse Brüsselis, et ca 4% ahjudesse aetavast biomassist on kujutanud tööstuslikult mujalgi kasutatavast puidust.

Eesti oma energeetikavolinik Kadri Simson ütles Brüsselis selgelt, et peab vajalikuks nii paremat kontrolli elektri ja sooja tootmiseks kasutatava biomassi päritolu osas, kui ka väärtpuidu ehk metsade kaitset lihtsalt põletamiseks minemise eest. 

Huvitaval kombel väljendas aga praegune majandusminister, samuti keskerakondlane, Taavi Aas oma esmases reaktsioonis teatud muret ja skepsist Simsoni ettepanekute üle. Aas pidas küll voliniku ettepanekuid suuremalt jaolt headeks, kuid kartis nende taga deemoneid.