„Usun, et folgilised on Eesti festivalide publikutest võib-olla kõige vastuvõtlikumad sellistele jätkusuutlikele lahendustele.”