„Meie oleme oma tootmistes läinud juba ammu üle roheenergia kasutamisele, lisaks sellele suurendame pidevalt elektrijõul liikuvat autoparki, püüame vähendada paberikasutust ja üldse mõelda selliselt, kuidas meie ümbritsevale keskkonnale võimalikult vähe liiga teha,” räägib ABB kommunikatsioonispetsialist Sven Sommer.

Abi rohelisest energiast ja automatiseerimisest

Kui vaadata numbreid, siis suurima hulga CO2-emissiooni eest vastutab elektritootmine, edasi tuleb transport, tööstus ja alles siis kõik muu. ABB keskpingeseadmete moodulsüsteemide globaalne tootejuht Danel Türk leiab, et kuigi elektritootmise roheliseks ja lokaalseks muutmine on äärmiselt oluline, siis võiks veelgi suuremat rõhku panna süsteemide automatiseerimisele.

„Üks kokkuhoiukoht on kindlasti reaalne tootmine, kuid tootmine lähtub enamasti vajadusest. Siin tulebki mängu automatiseerimine ja seda nii tööstuses, kodudes, kontorihoonetes, logistikas kui ka kõikjal mujal. Me peame automaatselt nõudluse suurenedes mitte rohkem tootma, vaid leidma viisi, kuidas süsteemi sees energiatarve ümber mängida. Tegelikult on tegemist ju informaatilise probleemiga, mis nõuab tarku seadmeid,” selgitab Türk.

Rohepöörde läbiviimiseks ongi vaja kõik komponendid saada ühiselt „hingama”. Selleks on ABB loonud ka oma „Targa elukeskonna” mudeli, kus ükski ühiskonna ja meie tänase maailmakorralduse osa ei asu süsteemist väljaspool, vaid kõik panustavad ühiselt planeedi päästmisse.

ABB roheliseks pööramisest tulid stuudiosse rääkima ABB kommunikatsioonispetsialist Sven Sommer, ABB keskpingeseadmete moodulsüsteemide globaalne tootejuht Danel Türk ja ABB tootejuht Urmas Laine. Saadet juhtis ajakirjanik Martin Hanson.

Kuula sarja „Rohepööre” esimest saadet Delfi Taskust

1x
00:00