„Praegu räägitakse, et rattateid ehitatakse sõiduteede ja autokasutajate arvelt. Aga selle lause saame vastupidi pöörata ja hoopis öelda, et autokasutuse kasv on tulnud kõigi teiste liiklejate arvelt – vähendades nende ohutust, mugavust ja mõjutades liiklejate tervist,” märkis üle kümne aasta linnalise liikuvusega tegelenud Marek Rannala. Sama kinnitas transpordiameti liikuvusekspert Mari Jüssi: autoga liiklejate arv on kasvanud jalgsi ja ühissõidukitega liiklevate inimeste arvelt.
Kui 21 aastat tagasi käis jalgsi, ühissõiduki või rattaga tööl 64% eestlasi, siis üle-eelmiseks aastaks oli selliseid inimesi ligi poole vähem – 38%. Riigi 15 aasta transpordi arengukavas on nüüd seatud eesmärk, et autokasutajate hulk peab järgmise 14 aasta jooksul tugevasti vähenema. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostatud dokumendis on kirjas, et 2035. aastal peab autoga tööl käijate osakaal vähenema 40%-ni.