Võimalused soojenemise peatamises pooleteise või kahe kraadi juures mööduvad mõne aasta pärast lõplikult. Põhiline, mida on tarvis kliimamuutuste pidurdamiseks, on fossiilkütuste kasutamise lõpetamine. Lisaks tuleb kaitsta ja taastada looduslikke ökosüsteeme, et säiliks liigirikkus – selle kadudes on inimkond samuti tohututes raskustes isegi juhul, kui suudame kliimasoojenemisele piiri panna. Nende teadmiste valguses on ilmselge, et inimkonnale elamiskõlbuliku tuleviku tagamiseks on vaja kiirelt tegutseda.

Kas aga noored on just need, kellelt tuleks küsida lahendusi? Minu arvates mitte. Ma ei arva sugugi, et noortelt ei tuleks küsida nende arvamust otsuste kohta, mis puudutavad nende tulevikku – otse vastupidi. Küll aga tuleks mõelda küsimuse kohasusele ja sellele, mida hakatakse peale vastustega.