• Muuta kiirteed laadimisjaamadeks.
  • Viia liiklus maa alla.
  • Luua juurde kogumispunkte tetrapakkidele ja riietele.
  • Luua äppe, kus saab riideid laenutada ja jagada.
  • Kasutada teedeehitusel liigplastikut ja plastiku jääke.
  • Lisada kooliharidusse tunde, mis räägiksid rohkem taaskasutusest, tootmisest jms, et tekiks juurde uus põlvkond neid, kes näevad vajadust ja omavad julgust leida uusi lahendusi.


Kui ka sul või sinu sõpruskonnal on mõtteid, kuidas muuta elu Eestis, siis oled oodatud neid Riigikantseleiga jagama. Saad seda teha kiiresti ja mugavalt SIIN.

Projekt valmib koostöös Delfi, Riigikantselei, Õpetajate Liidu, SA Tagasi Kooli, MTÜ Noored Kooli, Eesti Väitlusseltsiga ning Haridus- ja Noorteametiga.