Kontoriruumides töötab ligi 20 inimest. Sügisest lisandusid Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatorisse uued inkubandid ja aeg-ajalt toimuvad kontoriruumides ka suuremad üritused. „See tähendas, et teema vajas läbimõtlemist, sest eesmärk oli teha sorteerimine võimalikult lihtsaks kõigile. Tegime koostööd Tootjavastutusorganisatsiooniga (TVO), kes ka meeskonda nõustas. Esimene soovitus neilt oli kohe see, et kaotada ruumidest ära tavalised prügikastid. Nende kaotamine on lisaks hea tervisele, sest nii liigub inimene kontoris rohkem ringi, kui näiteks banaanikoor vajab äraviskamist,” rääkis Hando Murumägi, SA Pärnumaa Arenduskeskus turundusjuht.

Mugavamaks prügi sorteerimiseks muretseti kontorisse ka eraldi prügikastid. Eri liiki jäätmete kogumiseks mõeldud sorteerimisjaamad paigutati ruumide sissepääsu juurde ja teisele poole kontorit, kus asub Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator. Lisaks koostati ka väikene juhend, kus kirjas erinevad näited, kuhu mis sorti prügi läheb.

Kuidas kogu meeskond nõusse saadi? „Tegelikult oli see üpriski lihtne, sest kogu süsteemi tegemisel kaasasime otsustamisse kogu meeskonna ja teemat arutati läbi mitmetel koosolekutel,“ märkis Murumägi. Üsna pea viis täieliku sorteerimise süsteemi sisse ka samas majas asuv Pärnu kolledž.

Hiiumaal kaasati kõik koolid

Enne uue õppeaasta algust paigaldati Eesti väikseima maakonna Hiiumaa kaheksasse kooli kokku 37 SortAideri jäätmete sorteerimisjaama. Sellega loodi Hiiumaa koolide õpilastele ja töötajatele võimalus sorteerida olmejäätmeid neljaks: pakendi-, bio-, paber-/papp- ja segaolmejääde.

„Lapsed on väga keskkonnateadlikud ja oskavad tegelikult hästi ka jäätmeid sortida: seda õpetatakse nii tundides koolis kui tõenäoliselt ka kodudes järjest rohkem. On oluline, et õppekeskkond soosiks lisaks teoreetilistele teadmistele praktilist kogemust ja oskust,” sõnas Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja.

„Meie väike eeluuring näitas, et Eesti maakonnad ja Eesti koolid on sortimisvõimaluste poolest väga erinevad ja ka ebaühtlased. Meie suurem eesmärk on varustada kõik Eesti koolid ühesuguste sortimisjaamadega, et koolides üle Eesti oleks ühtne jäätmete liigiti kogumise süsteem ja koolilastel tekiks võimalikult varakult jäätmete liigiti kogumise harjumus. Hiiumaa valla näol leidsime aktiivse koostööpartneri, kes tuli meie mõttega kohe kaasa ja kes ise on väga huvitatud, et kõikides maakonna koolides toimuks olmejäätmete sortimine ühtsetel alustel,” sõnas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann ning kutsus kõiki koole üles läbi mõtlema jäätmete sortimise võimalused koolis.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu abiga paigaldati koolidesse sortimisjaamad, lisaks vaadatakse koostöös omavalitsuse ja jäätmevedajaga üle õues olevad kogumismahutid, et koolimajas sees kogutavad jäätmed oleks võimalik ka õues panna liigiti ja nad jätkaksid oma teekonda materjalina ringlusesse.

Jaga
Kommentaarid