Loodust on aga võimalik kahjustada pelgalt teatud piirini ilma selle elurammu lõhkumata. Kui me ei meelitse aktsepteerida koroonaviirust uue normaalsusena, siis ei tohi me ka ökosüsteemide hävitamist loomulikuks pidada. Maal on meist tänu elukogemusele selgem visioon normaalsusest – harilikkuse definitsioon muutub aja ja inimeste käes igapäevaselt. Vana koer trikke enam ei õpi, seega peab peremees mugavuse nagi otsa riputama ja koera ise lõbustama.