Eestis kanda kinnitavad kliimateemalised rahvakogud lähtuvad rahvusvahelistest standarditest, kus juhuvalimi alusel kokku kutsutud osalejad moodustavad n-ö mini-ühiskonna. Kasutatav formaat on ennast tõhusa otsustamise viisina laias maailmas juba edukalt tõestanud.
2019. aastal alanud ja üheksa kuud väldanud Prantsusmaa kliimakogus pakuti võimaliku lahendusena välja sellised ideed nagu rongipiletite käibemaksu vähendamine, saastavate toodete reklaami reguleerivate seaduste karmistamine ja kliimat kahjustavate väärtegude (ökotsiidi) kriminaliseerimine. 

Aga millised ettepanekud tegid Ida-Viru noored Eesti esimesel kliimakogul?

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid