Korteriühistutele lisaks pakub TVO prügi liigiti kogumise lahendust ka eramule.

Kaardista oma vajadused

Parimaks lahenduseks on kortermajade puhul kolm erinevat pakendikonteinerit: segapakend (plast- ja metallpakendid ja joogikartong), klaaspakend ning papp- ja paberpakendid. See, et maja hoovis on praegu ja ka tulevikus vaja leida rohkem ruumi liigiti kogumise konteineritele, on paratamatus. Jäätmete tekkekohal liigiti sorteerimine on paraku ainus viis tagada erinevatele jäätmetele parem ringlusessevõtu võimalus. Jäätmete liigiti sorteerimine aitab kokku hoida ka kortermaja kulutusi segaolmejäätmete üleandmisele, kuna kogused vähenevad, jagunedes erinevate tasuta kogutavate jäätmeliikide vahel ära.

Teeme ühe kiire näidisarvutuse. KÜ-l on renditud:

  • 1,1 m3 segapakendite konteiner – rendikulu kuus on 5,7 eurot;
  • 240 liitri suurune klaaspakendite konteiner – rendikulu kuus on 2,1 eurot.

Paber- ja kartongpakendid panevad elanikud kortermajal juba olemasolevasse vanapaberikonteinerisse. Konteinerite tühjendamine on tasuta.

Kokku on pakendikonteinerite rent kuus 7,8 eurot, mis paljulevinud 80 korteriga elamu puhul teeb ühe korteri kuiseks väljaminekuks veidi alla 10 eurosendi. Pakendite eraldi kogumine ei tekita prügi juurde, see hoopis vähendab oluliselt olmeprügi mahtu, seega saab veelgi kokku hoida viimase tühjendussageduselt või vahetades olemasoleva konteineri väiksema vastu. Niimoodi nutikalt toimetades ja kuluridu ümber tõstes võivad jäätmekäitluskulud KÜ-le hoopis väiksemaks muutuda.

Oleme väga rõõmsad, et üle Eesti on juba 1982 korteriühistut, kes on mõistnud jäätmete liigiti sorteerimise vajadust ja teevad seda usinalt, kasutades erinevaid pakendikonteinereid. Ainult nii jõuab järjest enam materjale uuesti ringlusesse.

Jaga
Kommentaarid