Riikide jaoks juriidiliselt siduva lepingu loomist alustab juba tänavu valitsustevaheline läbirääkimiste komitee, eesmärgiga esitleda valmis dokumenti 2024. aasta lõpuks. Leping peaks käsitlema plastikute kogu eluringi hõlmavaid alternatiivseid võimalusi, korduvkasutatavate ja ringlussevõetavate toodete ja materjalide disaini ning vajadust tõhusa rahvusvahelise koostöö järele, hõlbustamaks ligipääsu tehnoloogiale, tootlikkuse arendamisele ning teaduslikule ja tehnilisele koostööle.

Plastikuga kokkupuude võib inimtervist kahjustada, mõjutades potentsiaalselt viljakust ja hormoonide, ainevahetuse ja närvisüsteemi tegevust. Aastas voolab ookeanitesse umbes 11 miljonit tonni plastikut, mis ohustab enam kui 800 mere- ja rannikuliiki, kes plastikut sisse söövad, sellesse kinni jäävad või muul viisil sellest ohustatud on.