Samas leidis raport, et vähesed riigid jõuavad lubadustest reaalsete tegudeni. Keskuse andmetel on peaaegu sajast riigist, kes soovivad saavutada kliimaneutraalsuse enne aastat 2050, seda eesmärki toetavaid seaduseid vastu võtnud vaid 14. Ka Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit on lubanud aastaks 2050 saavutada kliimaneutraalsuse, ent raporti kohaselt suudavad nad praeguse toimimise juures aastaks 2030 heitmeid vähendada vaid 27% võrra.