Raportis on kokku võetud 18 000 teadusartiklit 280 teadlase poolt. Aruanne toob välja erinevad meetmed, kuidas kliimamuutusi leevendada: fossiilsetest kütustest loobumine, tehnoloogia abil CO2 eemaldamine atmosfäärist, majanduskasvu pidurdamine ja tarbimise vähendamine.

Väljaande Guardian kirjutab, et aruande kinnitamisel nõudis India muudatusi rahastuse punkti juures ja Saudi Araabia fossiilkütuste juures, täpsemini seoses sellega, et kinnitataks nende kütuste jätkuv olulisus. Venemaa võttis vähem sõna kui paljud kartsid.

"Kliimamuutused 2022: kliimamuutuste leevendamine “ on IPCC kolmanda töörühma panus kuuendasse hindamisaruandesse. Esimese töörühma raport “Kliimamuutused 2021: loodusteaduslik alus” avaldati möödunud aasta augustis, teise töörühma aruanne veebruari lõpuks. Kõige viimasena ilmub sünteesiaruanne, mis koondab olulisema info kõikidest põhi- ja eriaruannetest. Eelmise hindamisaruande ehk viienda aruande avaldasid teadlased 2014. aastal.

ÜRO valitsustevaheline kliimamuutuste paneel ehk IPCC on apoliitiline nõukogu, mis koosneb sadadest maailma valitsustest, Eestit esindab IPCC-s Keskkonnaagentuur. IPCC palub teadlastel üle maailma kokku võtta ja analüüsida kõige viimased ja värskemad teadmised inimtekkelistest kliimamuutustest ning nende usaldatavust hinnata. 2007. aastal võitis IPCC raportite eest Nobeli rahupreemia.