Leevendusmeetmetest rääkima hakates meenutas Cambridge’i ülikooli kliimamuutuste poliitika uurimisrühma juht Annela Anger-Kraavi, et teiste teadlastega rääkides jõudsid nad järeldusele, et kõike seda, mida teha tuleks, on tegelikult juba pikalt teatud. „Nüüd tuleks need lihtsalt ellu viia."

Küll aga oli üks järeldus selline, mis jõudis aruandesse nii selgelt ja konkreetselt esmakordselt. Nimelt hindasid kliimateadlased esimest korda, kuidas mõjutaks tarbijate käitumise muutumine kliimamuutusi ja selgus, et tarbimise vähendamisel oleks suur potentsiaal kliimamuutusi leevendada.

Mida täpsemalt saab iga inimene teha, et kliimakriisi pehmendada?