Täpsemini ütleb plaan, et tuuleenergiat tootvate parkide lubade menetlusaeg peaks praeguse kuue kuni üheksa aasta pealt vähenema vaid ühele aastale. Seda küll ainult taastuvenergia eelisarenduspiirkondades. Nendelt aladelt väljaspool peaks loamenetlus ja keskkonnamõjude hindamine kestma aga kuni kaks aastat. Looduskaitsjad on avaldanud kartust, et sellise eesmärgi saavutamine tähendab kahju looduskeskkonnale.